Not Forgive You

نوشته شده در شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۱ساعت 17:27 توسط ابیرام| |

بسوزی دل بسوزی
ببین منو گذاشتی به چه حال و روزی
بسوزی دل بسوزی
ببین میسوزم از آتیش تو شبانه روزی

بسوزی كه منو دربدر و آواره كردی
تازه اول راه زندگی بیچاره كردی
یه روز سواره بودم ، بی سبب پیاده كردی

الهی خون بشی تیكه بشی آتیش بگیری
من و كشتی الهی عاقبت تو هم بمیری
چیكارت كرده بودم كه واسه ام خواستی اسیری

بسوزی بسوزی ای دلم بسوزی
بسوزی بسوزی ای دلم بسوزی

دیگه نه ... نه ... نه نمیخوام بازم بسوزم
دیگه دوست ندارم چشمامو كنج در بدوزم
تو رو میكنم از سینه و میندازم به دریا
میخوام بیدل شم شاید عوض شه روز و حالم

خداحافظ همگی

نوشته شده در شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 16:20 توسط ابیرام| |

Design By : Mihantheme